Dictionar de constructii

Activitatea unui pamant = intensitatea interactiunii dintre apa si scheletul mineral

Actiunea de inghet = inghetul si dezghetul apei in materiale si efectele rezultate pentru aceste materiale si pentru structurile pe care le alcatuiesc sau cu care vin in contact

Adancimea de inghet = nivelul cel mai sczut al izotermei de 0 grade Cesius care afecteaza un depozit geologic

Adancimea excavata = distanta pe verticala dintre suprafata terenului si baza excavatiei

Adancimea de fundare = adancimea sub nivelul terenului natural la care se situeaza talpa fundatiei

Agregat = asociere de particule de diverse forme si dimensiuni, rezultate prin actiunea agentilor naturali, sau artificiali

Afanat = stare care defineste relatia in care se gasesc elementele componente dintr-un anumit depozit de roci in ceea ce priveste modul de aranjare, in conditiile unei porozitati maxime

Afloriment = intersectia unei formatiuni geologice cu suprafata terenului in care se poate observa alcatuirea unei formatiuni, structura, textura, compozitia, originea si raporturile lui cu formatiunile inconjuratoate

Alunecare de teren = ruperea unui versant natural sau taluz, in care o masa de pamant se deplaseaza de-a lungul unei suprafete de rupere in raport cu masivul care ramane pe loc

Alterare = proces fizico-chimic, biochimic, sau mecanic prin actiunea carora se obtin modificari privind structura, textura si compozitia chimica a rocilor. Principalele tipuri de alterare sunt: alterare fizica, mecanica, chimica si biochimica

Amortizare = disiparea energiei in timp sau spatiu sau reducerea, intensitatii efectelor dinamice, in timp si spatiu

Analiza granulometrica = operatia de determinare a granulozitatii unui pamant

Antrenare hidrodinamica = miscarea particulelor de pamant produsa sub efectul fortei curentului

Apa absorbita = apa retinuta mecanic in pamant si avand proprietati fizice care nu sunt substantial diferite de cele ale apei obisnuite la aceeasi temperatura si presiune

Apa adsorbita = apa dintr-o masa de pamant, retinuta prin forte fizico-chimice, avand proprietati fizice substantial diferite de apa adsorbita sau de apa de constitutie, la aceeasi temperatura si presiune

Apa capilara = apa supusa influentei actiunii capilare

Apa libera = apa care se deplaseaza liber prin masivul de pamant, sub influenta gravitatiei

Argila = pamant granular fin care manifesta plasticitate, intr-un anumit domeniu de umiditate si contine 30% fractiune argila. Fractiunea argila cuprinde particule de pamant mai mici decat 0,005mm

Bolovanis = depozit alcatuit predominant din fragmente de roci cu dimensiuni intre 20mm si 200mm

Bulb de presiune = zona din masivul de pamant incarcat, delimitat de o anumita izobata (=linie care uneste, pe o harta, punctele cu aceeasi adancime fata de o suprafata de referinta)

Capacitate portanta a terenului de fundare = presiune maxima pe teren care provoaca extinderea zonelor de rupere si conduce la pierderea stabilitatii terenului. Valoarea capacitatii portante de calcul poate fi determinata prin metode de calcul corespunzatoare in functie de incarcarea si dimensiunile fundatiei, de rigiditatea structurii de rezistenta precum si de stratificatia si natura terenului de fundare

Caracteristici geotehnice de calcul = valori ale caracteristicilor geotehnice ale unui pamant determinate prin inmultirea valorilor caracteristice geotehnice normate respective cu un coeficient de siguranta K0 ce tine seama de variabilitatea rezultatelor incarcarilor

Cedarea terenului prin forfecare = cedarea in care deplasarile cauzate de eforturile de forfecare dintr-un masiv de pamant sunt suficient de mari pentru pierderea echilibrului

Compactare = indesarea unui pamant prin mijloace mecanice

Compresibilitate = proprietatea pamanturilor de a se deforma sub actiunea unor solicitari exterioare de compresiune

Consolidare = procesul de evolutie in timp a deformarii pamanturilor prin reducerea volumului porilor sub actiunea unei solicitari exterioare constante, prin eliminarea fluidului din pori

Contractilitate = proprietatea unui pamant de a-si schimba volumul, atunci cand umiditatea lui variaza, fapt care impune masuri deosebite in dimensionarea si executarea fundatiilor

Continut de carbonati = continutul de anioni de CO3 aflati in 100g de pamant uscat

Continut de materii organice = continutul de materii organice aflat in 100g de pamant uscat

Curba de compactare (curba Proctor) = curba reprezentand relatia intre greutatea volumica in stare uscata si umiditatea unui pamant la compactare cu un lucru mecanic specific

Densitatea pamantului = raportul intre masa pamantului umed si volumul acestuia

Eroziune interna = miscarea particulelor de pamant sub actiunea fortei curentului care conduce la formarea de goluri interne

Filtratie = fenomenul de curgere a fluidelor prin medii poroase saturate

Fractiune granulara = grupa de fragmente solide avand dimensiuni cuprinse in intervale determinate

Fundatie = reprezinta ansamblul elementelor structurale care transmit incarcarile la terenul de fundare

Geologie = stiinta care studiaza modul de formare, alcatuirea si istoria dezvoltarii globului terestru. Manual in care se studiaza aceasta stiinta

Geotehnica = disciplina care se ocupa cu studiul  caracteristicilor fizice, mecanice si chimice ale pamanturilor si cu modul lor de comportare sub actiunea constructiilor, tinand seama de interactiunea dintre constructie si teren

Grad de compactare = raportul intre greutatea volumica medie in stare uscata a pamantului si greutatea volumica maxima, in stare uscata obtinuta in incarcarea de compactare in laborator, exprimata in procente

Grad de indesare = raportul dintre diferenta intre indicele porilor unui pamant necoeziv in starea cea mai afanata si indicele porilor in starea naturala, si diferenta intre indicele porilor in starea cea mai afanata si cel in starea cea mai indesata

Grad de umiditate(Sr) = raportul intre volumul apei continute in porii pamantului si volumul total al porilor din acel pamant

Gradient hidraulic = raportul dintre diferenta de nivel piezometric pentru doua suprafete echipotentiale si lungimea liniei de curent

Granulozitate = repartitia procentuala a partilor dupa marimea lor

Greutate specifica a apei = raportul dintre greutatea si volumul apei pentru o anumita temperatura

Greutate volumica a pamantului = raportul dintre greutatea pamantului umed si volumul acestuia (inclusiv golurile)

Greutatea volumica a pamantului in stare uscata = raportul intre greutatea pamantului in stare uscata si volumul acestuia

Incarcare  de proba (cu placa) = incercare  care consta in incarcarea in trepte succesive a unor placi de diferite dimensiuni (in sondaje deschise, foraje sau groapa de fundare) si masurarea tasarilor corespunzatoare, in vederea determinarii modului de deformatie liniara a terenului

Incercare de compactare (Proctor) = incercare de laborator care consta din compactarea cu acelasi lucru mecanic specific de compactare a unor probe de pamant cu diferite umiditati in vederea stabilirii umiditatii optime de compactare

Incercare de compresiune in edometru = incercare de compresiune cu deformare laterala impiedicata, in care proba cuprinsa intr-un inel metalic rigid, este comprimata intre doua placi poroase

Incercare de compresiune triaxiala = incercare in care proba cilindrica de pamant este supusa unor stari de eforturi axial simetrice

Incercare de penetrare dinamica (standard) = incercare efectuata in gaura de foraj in vederea aprecierii starii naturale a pamantului (indesare la pamanturile nisipoase si consistenta la pamanturile argiloase)

Indicele de consitenta = raportul intre diferenta limita de curgere si umiditatea naturala si indicele de plasticitate

Indicele de plasticitate = interval de umiditate in care pamanturile se afla in stare plastica

Lichefiere a pamantului = pierderea totala sau partiala a rezistentei la forfecare a pamanturilor necoezive sub actiunea unor forfecari monotone (crescatoare sau descrecatoare) sau ciclice. Este determinata de cresterea pentru un timp a presiunii apei din pori si implica transformarea temporara a materialului intr-o masa fluida

Limita de contractie (Ws) = umiditate sub care nu mai au loc variatii importante de volum ale pamantului

Limita inferioara de plasticitate ( Wp) = umiditatea care corespunde trecerii pamantului din stare tare in stare plastica

Limita superioara de plasticitate (Wp) = umiditatea care corespunde trecerii pamantului din stare plastica in stare curgatoare

Modul de deformatie edometric (M) = Raportul intre variatia efortului unitar de compresiune si variatia corespunzatoare a deformatiei specifice a epruvetei de pamant, in conditiile deformatiei laterale total impiedicate, in edometru(=aparat folosit pentru determinarea compresibilitatii unui pamant)

Modul de deformatie liniara (E) = raportul dintre efort si deformatia unui material, in conditiile de incarcare date; numeric este egal cu panta tangentei sau secantei la curba efort-deformatie

Pamant coeziv = pamant care prezinta rezistenta datorita fortelor de legatura dintre particule

Pamant contractil = pamant care la variatii de umiditate prezinta variatii insemnate de volum

Pamant necoeziv = pamant care in mod obisnuit nu prezinta rezistenta datorita fortelor de legatura dinte particule

Plasticitate = proprietatea pamanturilor coezive (argiloase si prafoase) aflate intre anumite limite de umiditate de a se deforma ireversibil sub actiunea fortelor exterioare, fara variatii ale volumului si fara aparitia unor discontinuitati in masa lor

Porozitate (n) = raportul intre volumul porilor dintr-o  cantitate de pamant, si volumul aparent al acelei cantitati

Proba netulburata = proba de pamant, extrasa cu toate precautiile, in vederea tulburarii minime a acesteia pentru a pastra in mare masura structura naturala

Rezistenta la penetrare dinamica (standard) (N) = numarul de lovituri inregistrate in conditiile incercarii de penetrare dinamica (standard)

Roca de baza = roca stancoasa sau semistancoasa, suport pentru straturile de suprafata, de grosime si intindere mare in propria locatie, mai veche decat cuaternarul(=ultima perioada a neozoicului, care dureaza de la sfarsitul pliocenului pana in zilele noastre; perioada caracterizata de aparitia omului; chimie, despre substante organice din patru elemente: carbon, hidrogen, oxigen si azot)

Sectiune geologica = sectiune verticala prin pamant, care arata natura, grosimea si seccesiunea diferitelor strate precum si caracteristicile lor geotehnice

Sol = stratul superficial afanat al scoartei terestre, rezultat din descompunerea rocilor sub actiunea agentilor atmosferici si formatiile vegetale, capabil sa intretina viata plantelor superioare

Stabilizarea pamantului = tratamentul chimic sau mecanic, in scopul maririi stabilitatii unei mase de pamant sau imbunatatirii proprietatilor sale

Suprastructura = reprezinta ansamblul elementelor de rezistenta situate deasupra infrastructurii

Infrastructura = este alcatuita din substructura si fundatie. La constructiile care nu au substructura, infrastructura este alcatuita din fundatie

Talpa fundatiei = partea inferioara a fundatiei structurii in contact direct cu pamantul

Tasare = deplasarea pe verticala a constructiilor, ca urmare in special a indesarii (tasarii) terenului de fundare, sub actiunea incarcarilor transmise de fundatii

Teren de fundare = constituie suportul constructiei si reprezinta volumul de roca sau de pamant care resimte influenta constructiei respective sau in care pot avea loc fenomene care sa influenteze constructia

Umflare libera (UL) = reprezinta raportul procentual intre diferenta de volum (final si initial) si volumul initial

Umplutura = depozit facut de om, din pamanturi sau alte materiale

Unghi de taluz = unghiul fata de un plan orizontal sub care se aseaza liber un pamant necoeziv

Reclame